.
03_lego_art.jpg
Att planera för alla elevers olikheter
En introduktion till Universal Design for Learning presenteras av Inger Westin och Annika Lagerqvist, Skolstöd. UDL är en modell som de fördjupat sig i på Harvard University. Modellen kan användas av lärare för att designa undervisningen så att den passar för alla elever.

UDL-at a glance.JPG

Film om UDL, UDL at a glance

Thomas Hehir har skrivit flera böcker i ämnet, senast ”New directions in special education: Eliminate ableism in policy and practice”. Han undervisar numera i inkluderande pedagogik (inclusive education) vid Harvards Graduate School i Boston.
Här är en länk till Pedagog Stockholm där du kan se **Tom Hehirs föreläsning** i Stockholm .


Reflektion som redskap för utveckling
Ibland uppstår situationer kring elever och elevgrupper som vi inte riktigt kan hantera. Det är en del av skolans vardag. Att få handledning kan ge ny energi och öppna upp för fler tankar och möjliga strategier! Gunilla Lothigius, Skolstöd berättar om vad konsultation respektive grupphandledning kan innebära.Tips på böcker:
Margareta Normell (2012) ”Kunskap, fantasi och föreställning. Om mentalisering i lärarprofessionen.” Studentlitteratur


Engelska för alla?!
Britta Larsson Lindberg, specialpedagog och lärare i engelska delar med sig av sina pedagogiska idéer. Hon har lång erfarenhet av att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter. Britta ger praktiska exempel på hur undervisningen kan göras tillgänglig för alla elever


Deltagande är gratis men anmäla är obligatoriskt: medioteket@stockholm.se

Följ oss gärna på Facebook så får du information så fort vi spikar programpunkter