Program för temat; Bilder, IT och undervisningMiss_Missan_3.jpg

Bilder, bilder, bilder... Bilderna lockar och pockar på vår uppmärksamhet. Men vilka får vi använda i skolan? Når vi fler elever och ökar lärandet med bilder i undervisningen? En bild säger mer än tusen ord. Men vad säger själva bilden? Vi tar upp; upphovsrätt och digitala bilder, digitala bildberättelser,
bildretorik och Uppdragsavdelningens guldkorn:
Ett enkelt och webbaserat bildbehandlingsprogram . Kristina Alexandersson från Webbstjärnan delar med sig av en enkel lathund för Creative Commons, CC
Två PowerPointpresentationer om bilder och upphovsrätt och creative commons CC;

Anette Holmqvist från Skolverket var med oss och delar med sig av sina anteckningar från kvällen;Skapande skolapaket med digital bildhantering

Elever skriver och skapar digitala bildberättelser, Stockholmsdeckaren och Historiska bildnoveller, läs mer om våra //Skapande skola// paket.

Film i klassrummet

Svenska filminstitutets sida för skolan innehåller filmhandledningar, artiklar och recensioner. Malmö högskolas sammanställning om film för skolan, där hittar du länkar till olika filmdatabaser, mediepedagogik, filmens dramaturgi, undervisningstips.
Mediotekets utbud av film, radio- och tv-program som finns att låna eller se som strömmande för skolor med av-mediaavtal. Vi har satt samman en PDF med filmer på kvällens tema för Pedagogiskt cafe. På Filmarkivet finns privata filmer, journalfilmer, reklamfilmer, dokumentärfilmer och kortfilmer från slut av 1800 talet och en bra bit framåt. Som lärare i SH och historia är jag själaglad. Kolla bara filmen från Ådalen. Just nu ligger 300 filmer ute men samlingen fylls på. Filmarkivet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. En internationell filmdatabas som kan svara på det mesta om innehåll, skådespelare, regissörer, topplistor och mycket mer.


Tips på kostnadsfria bilder att använda i undervisningen

PIMM/Skolverket har gjort en sammanställning över fria bildresurser.
Webbstjärnans sammanställning av tillgängliga och fria bilder. Film där Einar Spetz från Östra reals gymnasium berättar
om Wiki loves monuments, en tävling som anordnas varje år. På wikipedia finns idag mer än 11 miljoner filer, de flesta med
bilder som vi har rätt att använda. Joachim Thorngren har satt samman tips på kostnadsfria bilder i den förträffliga Skolväskan.
Kristina Alexandersson har ett blogginlägg som steg för steg visar var och hur du söker för att hitta bilder. På Skolverkets Multimediabyrå finns bilder du kan använda i undervisningen, förslag på hur du kan arbeta med bilder i undervisningen, hur man kan analysera och vara källkritisk. En sökmaskin för bilder finns under Creative Commons den tar upp: gemensamt ägande, upphovsmännen sätter rättigheterna, hur och i vilka situationer som bilderna för användas. På Slideshare finns en presentation om creative commons (CC) av läraren och CC-spridaren Kristina Alexandersson. Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig till skolan, du kan söka i olilka kategorier som exempelvis, världens religioner, växter, människan. De flesta bilderna är tagna av mediepedagogen Gunilla Dahlbom men även andra fotografer finns representerade. På Fotofinnaren finns också länkar till andra sidor som har fria bilder.
Bilder från den legendariska tidningen LIFE publiceras på nätet. Det är sökmotorn Google som LIFE samarbetar med som publicerar bilderna. Finns fantastiska bilder från slutet av 1880 talet fram till 1970. På Wikimedia Commons hittar du bilder du helt fritt kan använda i undervisningen. Vilken licens som gäller varierar men det står alltid under bilden.
På de svenska museerna finns fantastiska samlingar, ex. Gullers fotografier på Nordiska museet. En del av Nationalmuseets tavlor finns åtkomliga på WebArt , skolan får använda bilderna i skolarbetet även på webbplatser och bloggar så länge titel, namn och foto Nationalmuseet står. Flera museer har också gått samman och tillgängliggjort samlingar på webbplatsen, DigitaltMuseum det går att söka bland fotografier, föremål och byggnader. Om du vill använda dessa på bloggar och webbplatser i skolarbetet måste du vända dig till resepektive institution för att få tillstånd. Historiska museet har bilder från vikingatiden åtkomliga för skolan att använda. Stockholms läns museum har ditaliserat en mängd bilder med CC, främst finns det bilder på byggnader, landskap, närmiljö och många flygfoton. Webbplatsen Konsthistoria vänder sig kanske främst till lärare i estetiska ämnen men passar också utmärkt i andra ämnen. Du hittar konstbilder från en mängd museér som; Tate, Louvren, Moderna och en sida med förslag på diskussionsfrågor och övningar. Avslutningsvis, missa inte den roliga deckarövningen The mystery painting.

Tips på kostnadsfria bildbehandlingsprogram

Multimediabyrån har satt samman förslag på flera olika kostnadsfria och enkla bildbehandlingsprogram för skolan.
Enkel bildredigerare på nätet, Picnic. Här kan du ladda upp bilder för redigering, ändra färg, ta bort röda ögon. På nätet
finns många kostnadsfria program som enkelt hjälper dig at göra bildprogram och videos, Animoto exempelvis, skicka in dina eller andra bilder du har rätt att använda, lägg till det du vill ha med som text och ljud så är det klart.

Bildanalys

Konsument Malmö har tagit fram fantastisk bra och rolig lektionsgenomgång och övningar för att låta elever analysera bilder, främst inriktat på reklam och genus. Bildanders har gjort en webbplats med tips och ideer, analys och många bilder att ladda ned med konkreta uppgifter att göra med eleverna.

Källkritik och bildmanipulation

Webbplatsen Stockholmskällan har en sida som för de flesta elever innebär en aha-upplevelse, den vidgar synen på vad som är att betrakta som en källa med exempel från arkiv, film, konst, kartor bland annat. På samma sida finns också ett uppslag om upphovsrätt och vad vi skall tänka på när vi värderar bilder. Kolla källan har samlat allt som behövs för att arbeta med källkritik i skolan, fakta, tips, filmer och artiklar. NE skola har temapaket, Källkritik, ett avsnitt tar upp bildbehandling och i anslutning till det finns det också många övningar att ladda hem i PDFformat, exempelvis En bild säger mer än tusen ord. Styrelsen för psykologiskt försvar har bett jounalisterna Göran Leth och Torsten Thurén skriva boken Källkritik för internet. Boken finns att ladda ned gratis i PDFformat. Förutom en teoridel som diskuterar själva objektivitetsbegreppet och vad som bör utmärka källkritik på nätet finns många kända händelser i historien där författarna visar hur vi manipulerats. Norska dagbladet har här samlat många kända bilder som manipulerats för att påverka opinionen. Google har samling av manipulerade bilder, inte så mycket om bilder men ett bra inlägg i hur du kan använda sociala medier för attt vara källkritisk och som Mattias Klang skriver i sin blogg ibland så är de överlägsna traditionella medier. För dig som vill läsa mer om källkritik och internet.

Upphovsrätt för bilder

Kolla källan har gjort wikin, Bilder- analys och granskning . wikin innehåller diskussionsförslag, källkritik, bildmanipulering, bildförfalskning och nyhetsvärdering av bilder. Här finns Kolla källans upphovsrättsguide för bilder. Film med Mattias Östmar, internetkunskap om var du hittar bilder och om och hur du får använda dem. Det finns en BILDombudsman och på den här sidan hittar du lagar, uttdrag från olika föredrag, olika fallbeskrivningar. Journalistförbundet har en sida om upphovsrrätt. Bildleverantörenas förening har en sida om bild och upphovsrätt med tanke på skolan. Läs gärna också om hur läraren Kristina Alexandersson resonerar om bildhantering på sin blogg. Kristina har också ett blogginlägg med rubriken, Vårt gemensamma kulturarv - Låt det bli klickbart

Bilder som stöd för läsinlärning

Trebetygsuppsats om bilden som stöd läsförståelse. Uppsatsen kan laddas ned som PDF.Undersökningen är av kvalitativ karaktär, där nio elever i skolår 1 dels intervjuas gruppvis i form av boksamtal kring en bilderbok som eleverna väljer och dels får i uppgift att måla egna bilder i samband med att de fått en bilderboksberättelse uppläst för sig.

Exempel på hur skolan arbetar med bild

Lillholmsskolans bildakademi, tips på hur du arbetar med bild och många fina bilder från elevernas verksamhet.Dessutom tipsar
Sten Canewall, ansvarig för sidan om webbverktyget, webbly.com.
Ta del av hur klass 5 SE i Fisksätraskolan i Nacka arbetat redovisat Europa genom webbpublicering. Ugglemamman Åsa K. samlar i Ugglebloggen resurser, webbplatser, program och ideér som är bra att använda i skolan.

Har personen varit med på TV ?

Få en bild av en person eller händelse som dokumenterats i TV, radio, skrift eller orginalhandling.

Kränkande bilder på internet

En bild på en person omfattas av personuppgiftslagen om man kan se vem bilden föreställer (PUL). Ligger bilden på vanlig webbplats krävs inget samtycke däremot om den ligger i ett register som är tillgängligt på intenet krävs samtycke av den avfotograferad.Brott mot PUL skall anmälas till Datainspektionen. Förtal, hets mot folkgrupp etc. skall anmälas till polisen. Men vänd dig i första hand till den som äger webbplatsen och be dem ta bort bilden i andra hand till internetleverantören. Anmälningar om kränkningar har exploderat i och med fler och fler av oss använder social media och lägger upp bilder. Trots att den som är kränkt ofta vet vem som lagt upp bilden leder sällan anmälningar till åtal, 2010 anmäldes 11 000 fall av kränkningar och bara 200 ledde vidare till åtal. En orsak till detta är att yttrandefrheten är huvudregeln.
Läs mer om vad skolan och föräldrar kan göra på Rädda barnens sida Bildkoll . Skolinspektionen informerar på den här sidan om skolans ansvar för nätmobbing.
Datainspektionsmyndighetens chef slår larm på DN debatt om att maktlöshet inför kränkningar på nätet och orsaker bakom tandlöst PUL

"Bildtrolleri" direkt på webben!

PhotoFunia-carola_liten.jpg


Här kan du snabbt och lätt skapa skojiga, effekfulla bilder med porträttfoton direkt på nätet.
Fixa fram några bra ansiktsbilder av dig själv. Gå in på dessa sajter, labba, lek och ha kul!
Här är två förslag på webbajter: PhotoFunia och Fun Photo Box


Källkritk och informationssökning

Titta i wikin Osäker källa, en sammanställning av tips på temat

Medverkande i Pedagogiskt cafe, kontaktuppgifter:

Bildläraren Maria Hagberg Ripellino Maria.Hagberg-Ripellino@stockholm.se från Skanskvarnsskolan visar hur hon arbetar digitalt och analogt med barn med funktionshinder.
Roland Sandell och Thomas Koppfeldt Thomas.Koppfeldt@konstfack.se om bildanalys
Elisabeth Söder berättar om upphovsrätt och Andreas Meschke om creative commons; Kontaktuppgifter hittar du på www.stockholm.se/medioteket
Frida Carlsson från Skolstöd visar bildresuser, Frida Carlsson
P-M Andersson från Utbildningsförvaltningen visar Creaza, P-M Andersson
Carola Rehn Lindberg från Medioteket visar hur man snabbt och lätt kan skapa roliga bilder med porträttfoton direkt på nätet.


Facebook: www.facebook.com Skriv Pedagogiskt café i sökfältet!
Wikispaces:
http://pedagogisktcafe.wikispaces.com