• Program för den 14/9

filmremsa.jpg

Kerstin Flens, lärare på Björngårdsskolan visar och berättar om hur de arbetat med skolbio och film inom förskoleklasserna och alla årskurser upp till 6:an. Kerstin tipsade bland annat om denna film som går att låna från AV media: 5 filmer som visar på hur den nya konstformen film utvecklar genrer och berättarmedel, som formas i nära samspel med tekniktuvecklingen och det omgivande samhället. Filmklippen är på skivan indelade i fem kategorier som är "Pionjärer", "Sverige", "Övriga Europa", "USA" och "Dokumentärer och experimentfilm". Ett omfattande handledningsmateriel finns att ladda ner på www.sfi.se/filmiskolan.
Klas Viklund, tidigare ansvarig för film på Svenska Filminstitutet berättar om film
och medias roll i de nya kursplanerna. Klas visar också flera filmer, bland annat denna
pärla. . Filmen leker med myten om att ungdomar är offer för medievåldet. Den visar också att de är specialister
på att berätta och använda medier.
Här är Klas presentation.

Helene Derkert från Medioteket ger tips på bra gratisprogram att hämta från webben när lärare och elever vill komma igång med att göra film.
Längre ned under kontaktuppgifter å denna sida har jag lagt Helens förslag på bra och kostnadsfria program.
Magnus Mählkvist, mediepedagoger på Medioteket visar vår AV-utrustning och redigeringsrum.
Carina Häll från Medioteket informerar om höstens skolbioprogram, seminarium och filmer.

Skolbiobarn.jpg

Tips på litteratur, filmer och länkar för att arbeta med film och media i skolan

 • Maketemetoden presenteras på Veronika Gröntes webbplats, Veronika delar generöst med sig av konkreta tilps på att arbeta med media i skolan. Missa inte Veronikas seminarium, heldag den 16/9 eller kvällsseminarium den 19/9 . Läs mer, sök på fortbildning på Mediotekets webbplats.
 • Film och medier i skolan , en webbplats med många konkreta tips, Jolanta Wadensjö har utformat och håller den uppdaterad.
 • Blogg om film och mediepedagogik på Multimediabyrån/Skolveket. Filmtipsen är uppdelade på 16 skolämnen.
 • Filminstitutets webbplats om film i skolan, handledningar, artiklar och recensioner.
 • Filmskola för alla, webbplats med tips på smått och stort för att göra film.
 • Voodo film delar också med sig av konkreta tips på hur och vad man bär tänka på vid filmarbete. Tips som är bra både för filmanalys till det praktiska handhavandet.
 • Filmanalys, fakta och tips från från NE, åtkomligt via Fronter och Stockholms skolwebb.
 • En wiki om Bild och källkritik för skolan. Region Värmland har satt samman en webbplats för kultur i skolan med många argument om varför man skall arbeta med film i skolan och tips på metoder och filmer som fungerat bra i klasssrummet.
 • Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 – en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Handboken har tagits fram av Statens medieråd och Mediekompass och finns för gratis nedladdning.
 • Vet du hur du får använda film i skolan?
 • Hollywood som historielärare - Hur man kan använda historisk spelfilm som ett hjälpmedel för att utveckla elevers historiemedvetande. Examensarbete 10 poäng, författare Andreas Jönsson och Camilla Lawitz. Lärarhögskolan , Malmö. Läs mer, bif. PDF

Evenemang på temat

Missa inte psykologer tittar på film på Kulturhuset, visning av film och efterföljande samtal.
filmklappa.jpg

Nyinköp av film

Som kund till Mediotekets Av Media har du tillgång till ett outstanding utbud, bifogar en PDF som visar de inköp vi gjort under september. Filmer du kan se direkt i datorn eller om du hellre vill, beställa i fysiska exemplar.

Kurser och seminarier på temat från Uppdragsavdelningen

 • Värdegrundsfrågor utifrån dagsaktuella händelser den 13/9. Medverkar gör bla Mediekompass och Mediearkivet. Mediearkiet har fulltextartiklar från 450 tidskrifter både från fack och nyheter och som lärare i kommunala skolor i Stockholm har du tillgång till dem via Fronter, Stockholms skolwebb och lärplattformen Learnify.
 • Källor, källkritik och upphovsrätt i skolan den 20 oktober.
 • Småungar och medier den 8/11
 • Minibio i förskolan utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt den 7/9
 • Vi bjuder på Filmbyffè den 21/ 9 där vi introducerar höstens filmutbud av skolbio. Läs mer om våra kurser och filmintroduktioner och skolbio i höstens katalog som finns att ladda ned som PDF.
 • Läs mer, sök på fortbildning på Mediotekets webbplats.

Helene Derkert tipsar om gratis program för att arbeta bild och ljud

För den som vill arbeta med att göra film och bildspel själv, men inte riktigt har koll på tekniken har Skolverket en alldeles ypperlig utbildningssajt. Utbildningssajten PIM består av tio handledningar. Varje handledning består av tre kapitel, A, B och C. Varje kapitel innehåller kortare avsnitt. Till en del avsnitt (de som har pil) finns det korta instruktionsinstruktionsfilmer.

De avsnitten som berör film och bildspel hittar du under:
Presentera/C Berätta merahttp
Video
Lärresurs/C skapa kurs
Programvaror
Bildredigeringsprogram Pixlr:
Skärminspelningsprogram Screenr:
Videoredigeringsprogram movie-maker ska finnas på alla Stockholmsstads datorer om programmet inte finns
är det bara att beställa av behörig beställare gratis. Programmet finns att hämta gratis för alla till friskolor
och hemdatorer.
Bildspelsprogram Photostory:Kontaktuppgifter

Klas Wiklund, klas.viklund@comhem.se
Kerstin Flens, lärare på Björngårdsskolan kerstin.flens@stockholm.se
Helen Derkert, Medioteket, arbetar med Pim på gy. bla. helene.m.derkert@stockholm.se
Doris Erixon, ansvarig för filminköp och av-media & streaming-avtal doris.erixon@stockholm.se
Hans Johansson, mediepedagog,Medioteket hasse.johansson@stockholm.se
Magnus Mählkvist, mediepedagog, Medioteket magnus.mahlkvist@stockholm.se
Carina Häll, Skolbio, Medioteket carina.hall@stockholm.se
Våra supergoda smörgåsar kommer från Chez Albert