Tips på resurser

webbplatser, länkar


PP-presentationer och PDF
  • Länk till Rytmjakten som elever i åk 3 gjordei helklass på Gröndalsskolan.
lärare Staffan Litmo, lösenord: Animeramera
  • Staffan Litmos sammanställning av länkar om animation:

  • Staffan Litmos matris ( centralt innehåll, undervisning och bedömning) för ett ämnesövergripande
arbete i bild, musik och slöjd i årskurs 3-4:

  • Staffan Liltmos Lathund till gratisprogrammet stop-motion program, StoMo


  • Cirkulationsbibliotekets sammansställning av filmatiserade böcker