Klassrummets ledarskap

tusen_gånger_starkare_2.jpg
Vi visar en scen från filmen Tusen gånger starkare. Filmen bygger
på Christina Herrströms ungdomsroman med samma namn.
Det mesta av filmen utspelas i klassrummet och förutom att
samtala om filmen från ett genusperspektiv är det intressant att diskutera lärarrollen.
Filmen går som skolbio under våren och finns också att låna
från Medioteket. Boken finns att beställa i gruppuppsättningar
från Cirkulationsbiblioteket.Här kan du hämta en lärarhandledning till filmen av Klas Wiklund, Svenska filminstitutet. Mediotekets AV media har satt samman förslag på filmer på temat ( ledarrollen och genusfrågor) du kan låna utan kostnad om din skola har avtal med oss.
Du får dessutom lyssna och samtala med:
Läraren och föreläsaren Magnus Blixt. Magnus är lärare på halvtid på Fruängens skola och resterande tid ägnar hanvälkommen_till_verkligheten.png
bland annat åt att skriva och föreläsa . På Pedagog Stockholm kan du följa Magnus via hans blogg. Lärarhandboken ”Välkommen till verkligheten" är författad av Magnus. Magnus Powerpointpresentation hittar du på hans webbplats

Gunilla Gerland har skrivit många böcker bland annat Arbeta med Aspergers syndrom, en lättläst, rolig och
konkret bok som vänder sig till alla pedagoger, främst så klart till de som har elever med denna diagnos
eller symtom, men som Skolstöd säger; "Det som är bra för barn i behov av särskilt stöd är bra för alla elever".
Boken ger oss kunskap om hur jag som pedagog kan skapa förutsättningar för utveckling och lärande.en_riktig_människa872e0f5a282a5631f531694eedb6acf1.jpg
Gunilla tar också upp olika exempel på enkla anpassningar i klassrummet, hjälpmedel och strategier.
Den mest omtalade av alla hennes hennes böcker är En riktig människa, Gunilla som själv har autism
ger oss en uppfattning om livet från hennes persepektiv. Här har vi bifogat Gunilllas presentation frän seminariet.
Filen är tung och tar några minuter att öppna!


Vi delar ut Den onda dagen till de 50 först anmälda till kvällens café. Här finns exempel på värderings-övningar,
utdrag ur loggböcker som elever skrivit och många viktiga frågeställningar som ger lärare och elever redskap den_onda_dagen1484.jpg
i arbetet för mer generositet och tolerans i skolan. Mats Wahl, en av deltagande författare tar i sitt kapitel
framförallt upp vikten av att lärare och skolledare har definerat och tydliggjort den organisatoriska strukturen
och att valda gränser måste bevakas så att exempelvis eleverna känner sig trygga i vetskapen att får tala till punkt.
Mats ger i boken tips på hur lärare kan möblera och planera en lektion så att alla i klassrummet får komma till tals.
Andra författare i boken är Gunilla Molloy, Liv Hök Maria Hildefors och Marion Meister

Det inre ledarskapet i läraren kommer Pia Stenberg från Skolstöd att berätta om förutsättningar för att skapa en samarbetsvillig och energigivande miljö. Ta del av Pias presentation här:

Kurser och stöd från Uppdragsavdelningen

Skolstöd har specialistkunskap om elever i behov av särskilt stöd. Skolstöd har lång erfarenhet av elevhälsoarbete
i skolan och erbjuder tjänster till alla skolformer, såväl kommunala som fristående skolor.
Medioteket erbjuder bland annat seminarier och workshops i att arbeta med sociala medier i klassrummet, ett sätt som innebär att fler elever kommer till tals, hinner reflektera och som lärare kan du fånga upp det som skrivits och låta det höras i klassrummet. Socila medier innebär också en förändring av den sociala strukturen i klassrummet, nya roller tas och andra konstellationer uppstår. Här kan du läsa om några av våra seminarier på temat.
Inom Psykologenheten finns ett 50-tal kunniga psykologer med en bred kompetens och erfarenhet av skolan.
Psykologer arbetar med diagnostik och behandling, konsultation/handledning, rådgivning, stöd och förebyggande arbete. Psykologenheten erbjuder bland annat; utredningar av elever med särskilda svårigheter, handledning och konsultation,
förändrings och utvecklingsarbete, konflikt och konfliktlösning. Psykologenheten och Skolstöd har tagit fram ett förslag på hur du kan arbeta
vidare med ledarskapet på din skola, innehåll och kontaktuppgifter hittar du här:


Filmer på temat

UR – sidor om ledarskap:
Hur fångar du elevernas uppmärksamhet? Och hur behåller du den? Att vara lärare är till stor del att leda. De här sidorna är för dig som är pedagog och skolledare. Flera olika bra tips, http://www.ur.se/pedagog/Fortbildning/Ledarskap

Hur leder du i klassrummet?
En webbkurs i klassrumsledarskap. Det är fil. dr. John Steinberg som med filmat material från olika klassrum diskuterar och analyserar lärarens uppgift som ledare. http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Ledarskap/Inledning


Webbaserade tips

Läraren Anne-Marie Körling resonerar mycket om klassrummets ledarskap i sina krönikor och bloggar.
Är cocher lösning på elevernas dåliga resultat. Följ elever,lärare och coacher på SVt Play

Förtäring

Våra goda smörgåsar har vi beställt från Chez Albertpå Roslagsgatan i Stockholm.