Program för kvällen

Varför åker nobelpristagare i litteratur alltid till Rinkeby ? Författaren och litteraturpedagogen Gunilla Lundgren berättar om hur hon lägger upp arbetet med Nobelpristagarnas texter. På bilden ser vi elever ta emot Tomas Tranströmmer.

IMG_1409Transtromer_bibl_webb.jpg

Marionetteatern visar och berättar om Skapa och spela dockteater, ett skapande skolaprojekt. Vi får möta dockor, dockspelare och ett smakprov från succeföreställningen Lillan och pappa August.
Från skolan till TV-rutanRolando Pomo och hans elever från Askebyskolan arbetar professionellt med kultur, " kända från TV".
Nypremiär av Kulan, en ovärderlig webbplats för kultur och skola, Elisabeth Söder introducerar.
Skolor som arbetat med Ett halvt ark papper får den 20 januari chans att visa upp arbetet på Kulturhuset. Stadsteatern kan vid behov förstärka framträdandet med scenografi, låna kläder eller skådespelare.

Anmälan;

Cafekvällen är utan kostnad för skolan men anmäl om du kommer till; medioteket@stockholm.se

Länkar på temat

Övergripande information
Kulan,Stockholms kulturförvaltnings och utbildningsförvaltnings gemensamma webbplats, information om kulturaktiviteter, kalendarium, subventioner för kulturaktiviteter, stöd för dig som är kulturombud/kulturaktör.
Bolla, Statens kulturråds webbplats för barn- och ungdomskultur, nyheter, reportage,tips, arrangemang, kurser och utbildningar.

Argument för att använda kultur i skolan
På Kulturrådets webbplats finns en genomgång av olika forskare på vad sätt kultur hjälper elever att uppnå kunskapsmålen i högre utsträckning.Utbildningsförvaltningens direktör Thomas Persson skriver i Lära nummer 5 om vikten av kultur i varje ämne, både upplevelser och eget skapande.

Vad står det i styrdokumenten om kultur?
Ulla Wiklund har läst igenom LGR 11 från pärm till pärm och gjort en sammanfattning om vad som står om kultur i varje ämne .
Här kan du läsa om Ulla och följa hennes blogg

Kurser, resurser och erbjudanden från Medioteket
Gå på Skolbio med eleverna , lärare erbjuds kostnadsfria filmintroduktioner med filmpedagoger.
Låna filmkameror, boka redigeringsstudios med handledning av våra mediepedagoger
Låna filmer, ljudinspelningar, streamade eller fysiska exemplar. Alla lärare och elever i Stockholms kommunala skolor
som har avtal med Medioteket har tillgång till streamade filmer även utan för skoltid.
Tips på böcker som finns att låna i gruppuppsättningar från Cirkulationsbiblioteket, Cirkbloggen
Information om Läsning pågår, deltagande författare och anmälningsblankett . Hur får jag böcker i anslutning till Läsning pågår? Författarbesök, En film där några av deltagande författarna berättar vad de gör under klassrumsbesöket.
Skapande skola på Medioteket, bland annat Skapande skola paketet med Marionetteatern.
Digitala bildberättelser, kurs för förskolan.

Kultur innebär att fler lästilar tillgodoses
En PP-presentation av Annika Lagerkvist från Skolstöd som berättar om hur vi kan tänka för att tillgodose fler lästilar