Program den 5 februari mellan 17.00-20.00. Lätt förtäring i pausen.


Pedagogiskt cafe är kostnadsfritt men anmälan är obligatoriskt
Mugg_4.jpg

Moderna klassiker och e böcker

Vilka av våra nyutgivna böcker kommer att betraktas om klassiker om 50 år?
Katarina Lycken Rüter, förstelärare i svenska på Östra Real berättar om ett litteraturprojekt som
kom igång tack vare twitter.
Katarina berättar också om hur hon arbetar med e böcker i undervisningen. Katarina sökar ständigt nya vägar som lärare och på hennes blogg redovisas många bra tips. Katarina har också skrivit lärarguider, till exempelvis Alla tiders klassiker och Ett halvt ark papper.

Estetiskt berättande

Maria Larsson och Maria Åfeldt från Årstaskolan arbetar med ett bok/filmprojekt utifrån boken ”Kulor i hjärtat”. Boken består av flera korta berättelser som alla rör sig kring huvudkaraktären. Eleverna skriver korttexter som publiceras på Bibblis.se och utifrån texterna skapas film. I kursplanens centrala innehåll beskrivs vikten av att jobba med Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. Den grundläggande tanken är att eleverna med hjälp av iPads ska ges möjlighet att jobba med estetiskt berättande med målet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Kompensatoriska hjälpmedel

Kompensatoriska redskap som är bra för elever i behov av särskilt stöd är oftast bra för alla elever . Skolbibliotekarien Anne-Marie Roos använder sig gärna av dessa för att locka till läsning. Anne-Marie är skolbibliotekarie på Björkhagens skola. På Pedagog Stockholm finns en intervju med Björkhagens rektor om hur skolan arbetar med inklundering.

Cirkulationsbiblioteket

Vilka resurser och stöd finns för dig som lärare? Kia Knutsson-Norberg berättar om Cirkbloggen.

Länkar

 • Kurser och seminarium för lärande med digitala verktyg
 • Elever i behov av särskilt stöd, samlingsida på Pedagog Stockholm
 • Cirkbloggen, Mediotekets Cirkulationsbibliotek lånar ut klassuppsättningar till Stockholm stads skolor.Cirkbloggen är tänkt att fungera som ett alternativ till webbkatalogen (WinBib)
 • Läs- och språkpaketet, Utveckla strategier för den tidiga läs- och språkutvecklingen i Stockholms grundskolor
 • Mediepedagogik
 • På webbplatsen //Ett halvt ark papper// finns August Strindbergs novell översatt och inläst på mer än 40 olika språk. Det som inte alla har upptäckt är alla kreativa möjligheter som finns att läsa och redovisa novellen. På sidan Dela finns tips på hur du kan arbeta med närläsning, tonsättning, bildspel och göra radioprogram bland annat. Mer än 20 skolor har bidragit till att utveckla webbplatsen.
 • Kulan på webben och facebook, Kulan förenklar skolans möte med kulturen och estetiskt lärande. Ta del av utbudet från Stockholms kulturaktörer som är aktuellt, kvalitetsgranskat och sorterat. Missa inte Kulan premien!
 • Till Alla tiders klassiker, Kulturrådets satsning med subventionerade böcker till skolan finns en wiki. I wikin finns presentationer av de 50 senaste titlarna, både av författaren och titeln. Dessutom länktips och i många fall lärarguider till titlarna, lärarguiderna har skrivits både av lärare, författare, litteraturpedagoger och psykologer.
 • Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier
 • Almapriset, så här arbetar några lärare, elever och skolbibliotekarier med Alma pristagarnas böckerna , följ arbetet på bloggen Världens Alma. Här finns läsnycklar till Almapristagarnas böcker.
 • Filmarkivet, Vi får se journalfilmer, reklamfilmer, dokumentärer med mera
 • Dramawebben, manus , läsa om dramatiker och dramatiker.
 • 16 Rader, av Petter, Alexis Askegren, lärarhandledning av Emilia Sandberg
 • Språk- och läsutveckling Pedagog Stockholm