mattesagor_03.jpg

Program för kvällen -

Det blev en fullsatt pedagogisk kväll, 60 anmälda!

Tack alla som deltog!

1. Matte, mobiler och internet. Cecilia Chrisiansen från Carlssons skola,
2. Nedslag från matematikbiennalen, Mait Adegard från Medioteket
3. Mattemagi- Digitala mattesagor, ett projekt inom Skapande skola.
Henrik Stensnäs, animatör och konstnär, Andreas Meschke IT-pedagog och Margareta Oscarsson,expertlärare i matematik, båda från Medioteket.
4. Formativ bedömning, Malin Åkerblom, lärare på Klastorps skola och
Margaretas Oscarsson från Medioteket
5.Matilda Östman och Karin Andrén, Cartons, begreppsbubblor

Matte, mobiler och internet.

Här är de länkar som Cecila visade exempel ifrån visade på cafékvällen.
Geogebra
http://www.geogebra.org/cms/
A better calculator - enkelt program för att rita grafer
https://www.abettercalculator.com/c
Funktionsmaskinen
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_191_g_3_t_2.html?from=grade_g_3.html

Formativ bedömning

All forskning tyder på att formativ bedömning är ett viktigt redskap i arbetet med att öka elevers lärande. I häftet ”Mathematics inside the black box” har Jeremy Hogden och Dylan Wiliam sammanfattat de viktigaste rönen kring formativ bedömning som de kommit fram till i ett utvecklingsprojekt på en högstadieskola utanför London. Malin Åkerblom som under kvällen visar hur man kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet med flera olika elevexempel. Allt utifrån Black box-häftet. Klastorpskolan har en facebooksida

Tips på bra länkar på temat formativ matematik

Pedagog Stockholm har en sida om formativ bedömning;
http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Matematik/Projekt/Black-Box/
NCM:s samlingssida
10 poängs uppsats vid Malmö Högskola om formativ bedömning
Torulf Palm, forskare vid Umeå universitet menar att det är tydligt att formativ bedömning ger effekt.

Spel och matte

Olika strategi och hjärngympa spel, med fördel på mattelektioner. Finns också ett spel som hjälper att träna rätt fingersättning.
Mest för de yngre eleverna men en del spel ex.vis digitalt Mahjong funkar bra upp till gymnasiet.

Länkar i matematik

Samlingssida med Mediotekets filmade föreläsningar i matematik, bland annat laborativt lärande.
En samlingssida med en mängd olika länkar i matematik.
Lärarnas tidning, artiklar på tema matte.
Klurig webbplats, Kunskapsstjärnan
Matematik på flera språk
webbmatte.JPG
Matematik med musik - Årstaskolans multiplikationssånger

Webbplatser om matematik

En samlingssida med spel och övningar i matte.
Webbmatte, gratis resurs för årkurs 6-9 samt matte A. Materialet finns på 8 olika språk.Webbmatte
Fråga Lund svarar på frågor och delar med sig
UR:s samlingssida om matte och här har de mer

Bloggar om matematik

Matte-Magnus skriver mycket om formativ bedömning på din blogg . dessutom ger han tips på ovärderliga appar.

Lärares filmer om matematik

Årstahubben
Mikael Bondestam, gymnasielärare i matematik och data på Polhemsskolan i Gävle, berättar hur han använder YouTube,
och andra digitala verktyg i undervisningen.
Fröken Matte, för gymnasiet
Elever på högstadiet använder film för att lära in och ut, geometri

Tips på filmer och program att se/ höra som strömmande eller låna från MedioteketKontaktuppgifter till medverkande under kvällen:

Malin Åkerblom
Klastorp - Essinge skolor
Utvecklingsledare
Skolwebb, VFU, bedömning och matematik
Cecilia Christiansen - lärare och föreläsare, cecilia.christiansen@carlssonsskola.se