Små barn, naturvetenskap och ITInformation kommer närmare i anslutning till den 10 april