Program för kvällen, 7 mars:

4486707653_9bef7e8f42.jpg
Bild av Nisarga
ACT i skolan- Att hantera stress och främja hälsa i skolan. Information och konkreta tips om ACT, en metod för att förebygga och minska psykisk ohälsa. ACT är en metod som bygger på kognitiv beteendeterapi.Det har börjat erbjudas såväl ungdomar som vuxna. Målet med ACT-metoden är att öka elevernas förmåga att hantera skolrelaterad stress, samt förebygga och minska psykisk ohälsa. Eleverna tränas i att ta makten över sitt eget liv. Fokus ligger på att hitta metoder för att komma tillrätta med negativa tankar, självskadebeteende , oro och ångest.
Vår föreläsare, Fredrik Livheim är psykolog och ansvarig för ACT Forum-Forskningscentrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting


Organisationen Dream of the Good har arbetat med lugn och ro-metoder i förskola och skola i 16 år. Allt syftar till att komma till rätta med den psykosociala skolmiljön. Det handlar om enkla mindfulness- och stillhetsmetoder - stillhet, reflektiva samtal, beröring och rörelse ( yoga eller qigong). Pedagogen kan själv välja vad som passar bäst i olika klasser och åldergrupper. Forskning med högstadieelever visar på effekter hos eleverna som minskad psykisk ohälsa, mindre emotionella problem och stress, förbättrade relationer till kamrater, förbättrad trivsel i skolan och tendens till förbättrad självbild. Medverkar under kvällen gör; Anna Bornstein, författare och initiativtagare till Drömmen om det goda-metodiken, Marie Boris-Möller, ordförande i den ideella föreningen Dream of the Good, Bengt Daniel Richardsson, qigonginstruktör och lärare i Drömmen om det goda-metodiken. Jessica Lilo, M Sc i Biomedicin och yoga/meditationslärare.
Här kan du se Drömmen om det goda-metodiken introduceras på YBC-gymnasiet i Nacka
För mer information om metoderna och verksamheten se www.dreamofthegood.org

Resurser och stöd från Uppdragsavdelningen Carola Gunnartz kurator och handledare för skolpersonal.
Carola informerar gärna om metoderna samt vilket stöd som Uppdragsavdelningen har att erbjuda. arola nås även på 08-508 33 749

Filmer och program från Medioteket på tema Trygghet & Studiero

Tips på skolor som använder sig av ACT och mindfullness;

Farsta gymnasium arbetar med Mindfullness, film på Youtube;

Tips på litteratur och filmer om ACT och Mindfullness

Artiklar från DN:s Idagsida.Artiklar från Mindfullness webbplats.Konkret besrkivning av hur Farsta har arbetat med ACT och Mindfullness. Samlingssida om artiklar om ACT, bland annat artiklar om och av vår föreläsare Fredrik Livheim. Forskningscentrum för psykosocial hälsa har samlat resurser om ACT, bla. forskningsrapporter.

Forskningsrapporter

Fredrik Livheim och hans team på Forum-forskningscentrum/ Karolinska institutet har gjort en välgjord randomiserad, kontrollerad, studie där de testar ACT-format specifikt för stressade lärare i samarbete med Lärarförbundet.Tidningen “Beteendeterapeuten” (2 sidor på svenska)
Artikel om ACT för lärare ur Beteendeterapeuten nr.1, 2011 sid.16-17/
Uppföljning av ACT i en skolklass, tvåårigt forskningsprojekt
http://www.livskompass.se/wp-content/act-stress-i-skolan-2arsuppfoljning.pdf
Terjestam, Yvonne, John Jouper och Caroline Johansson. 2010. Effects of Scheduled
Qigong Exercise on Pupils’ Well-Being, Self-Image, Distress, and Stress. The Journal of
Alternative and Complementary Medicine, vol 16, nr 9, 2010, pp 939-944.
Terjestam, Yvonne. 2010. //Mindfulness i skolan//. Studentlitteratur, Lund.